Det blir et samordnet tariffoppgjør i 2018

Publisert: 27.02.18

– innholdet kan være utdatert

LOs representantskap vedtok tirsdag 27. februar å gjennomføre et samordnet tariffoppgjør med forbundsvise tilpasninger.

Det betyr at LO skal forhandler på vegne av sine medlemsforbund i private sektor direkte med NHO. Samtidig skal hver enkelt LO-forbund forhandler med sine motparter på enkelttema.

Bakgrunnen for vedtaket er at Avtalefestet pensjon (AFP) skal reforhandles. Dette er et prioritert område for LO-forbundene, og vurderingen er at forbundene står sterkest når de forhandler samlet.

Bedre AFP-ordning og økt kjøpekraft

Mange har hatt jobb i en AFP-bedrift i løpet yrkeslivet, men er ikke kvalifisert til AFP. Dette hullet ønsker LO å tette. LO krever også forlenget kompensasjonstillegg i AFP-ordningen og et eget tillegg for slitere ved tidligavgang.

LO krever økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal fremme likelønn og bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene (modeller som sikrer nivået på lønnsutviklingen sammenlignet med bestemte grupper).

I tråd med EL og ITs ønsker

Vedtaket fra LOs representantskap om samordnet oppgjør er i tråd med EL og IT Forbundets ønsker. Det samme gjelder prioriteringen av AFP og den økonomiske profilen på oppgjøret.

EL og ITs forhandlingsutvalg på de enkelte overenskomstene vil nå utforme kravene til de forbundsvise forhandlingene. Dette skjer på grunnlag vedtakene på landstariffkonferansene i fjor høst. Forbundsleder Jan Olav Andersen er en del av LOs forhandlingsutvalg i de samordnete forhandlingene.

Gjennomføring

LO og NHO har, sammen med Riksmekleren, avklart hvordan årets tariffoppgjør i privat sektor skal gjennomføres. Les mer om det i pressemelding fra LO.

LOs tariffpolitiske uttalelse vedtatt av representantskapet.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.