Delta i kongressdebatten!

- innholdet kan være utdatert

LO har laget debatthefte og hefter er sendt ut, også i EL og IT Forbundets organisasjon. Debattheftet inneholder forslag til nytt handlingsprogram, forslag til dagsorden og praktisk informasjon om behandling av forslag.

LO-sekretariatets forslag til nytt handlingsprogram for kongressperioden 2017-2021 er utarbeidet av en programkomite nedsatt av LOs sekretariat, og vedtatt av sekretariatet som grunnlag for innsending av forslag til kongressen.

Forslagsrett og fristerDet er forbundene og LOs fylkeskonferanser som har forslagsrett til kongressen.Fristen fra ytre organisasjon til forbundet sentralt er satt til 1. september.

ForslagsskjemaForslag skal sendes inn via eget skjema (word) som finnes på LOs nettside. Skjemaet fylles ut, med ett forslag per skjema. og sendes forbundet på denne adressen: forslag@elogit.no

http://www.lo.no/PageFiles/17397/forslagskjemakongressen.docx