Brudd i Spekter område 9

- innholdet kan være utdatert

Torsdag 6. juni ble det brudd i forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter vedrørende lønnsreguleringer for 2. avtaleår for område 9.

LO-forbundene har 19 avtaler i dette området.

– Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for denne meklingen, men den lar seg trolig ikke gjennomføre før i september, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Overenskomstområde 9, Øvrige, består av disse virksomhetene:

Baneservice AS

Falck Brann & Redningstjeneste AS

Green Cargo Togdrift AS

NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk

Mantena AS

AIM Norway AS, Aerospace Industrial Maintenance

Broadnet AS

Det Norske Myntverket AS

Felleskjøpet Agri SA

Fjellinjen AS

Flytoget AS

Hector Rail AB

Hålogaland Kraft AS

Mediq Norge AS

Norges Håndballforbund

Norsk Medisinaldepot AS

Relacom AS

Sporveien AS

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO