Brudd i Spekter-forhandlinger om pensjon i sykehusene – A1

- innholdet kan være utdatert

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusene lykkes ikke i å bli enige om pensjon. Det er dermed brudd i forhandlingene og oppgjøret går til mekling. 

Det var LO og YS som valgte å bryte forhandlingene.

Arbeidsgiversiden ville beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Det vil omfatte om lag 10 000 ansatte i sykehusene som går i slike lave stillinger.

For dem som går i slike lave stillinger, vil det ha stor betydning om de er innmeldt eller ikke. Dette er de virkelig lavtlønte.

Det handler ikke bare om å tjene opp pensjon, men er man innmeldt så er man også omfattet av uføredekningen og etterlattepensjonsordninger.

LO har om lag 25 000 medlemmer i sykehusene.