Brudd i Spekter-forhandlinger om pensjon i sykehusene – A1

Publisert: 10.04.19

– innholdet kan være utdatert

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusene lykkes ikke i å bli enige om pensjon. Det er dermed brudd i forhandlingene og oppgjøret går til mekling. 

Det var LO og YS som valgte å bryte forhandlingene.

Arbeidsgiversiden ville beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Det vil omfatte om lag 10 000 ansatte i sykehusene som går i slike lave stillinger.

For dem som går i slike lave stillinger, vil det ha stor betydning om de er innmeldt eller ikke. Dette er de virkelig lavtlønte.

Det handler ikke bare om å tjene opp pensjon, men er man innmeldt så er man også omfattet av uføredekningen og etterlattepensjonsordninger.

LO har om lag 25 000 medlemmer i sykehusene.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.