Brei og kraftfull støtte til heismontørene som streiker for tariffavtale

Publisert: 25.05.18

– innholdet kan være utdatert

Som LO-, og EL og IT-medlem, står du aldri alene i en konflikt. Det er heismontørenes streik for tariffavtale i Orona Norway AS et godt eksempel på.

Fredag viste over 200 personer sin støtte til kravet på en fanemarkering utenfor bedriftens hovedkontor på Hamar. Det var satt opp busser fra Oslo. Blant deltakerne var representanter fra en rekke ulike fagforeninger medbringende faner, totalt 26 stykker.

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet, Markus Hansen, leder av Heismontørens fagforening (HMF) og Roy Pedersen, leder av LO i Oslo, holdt appeller.

I tillegg har de streikende mottatt et ti-talls støtteuttalelser, mange fra fagforeninger i andre LO-forbund.

Bakgrunnen for HMFs krav om landsdekkende tariffavtale er blant annet ønsket om:

  • Avtalefestet pensjon
  • Stans i ulovlig heisarbeid i bedriften
  • Ryddige innleiebestemmelser
  • En plan for opplæring av medlemmer i HMF med mål å utdanne disse til heismontører

Kjemper for gode arbeidsforhold og rettferdig konkurranse

Landsomfattende tariffavtaler er et viktig middel i kampen for gode arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom bedrifter. Avtaler sikrer et lønnsgulv som arbeidstakerne ikke kan skvises under. EL og IT Forbundet mener streiken er en kamp for både heisbransjen og hele fagbevegelsen.

De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til landsomfattende tariffavtale. De setter pris på medarbeidere som ønsker å utvikle sin egen kompetanse og arbeidsplass. De forstår betydningen av at både arbeidstakere og arbeidsgivere slutter opp om landsdekkende avtaler, som har gitt Norge gode lønninger, ansvarlige oppgjør og konkurranse på like vilkår mellom bedrifter.

Orona er det eneste internasjonale heiskonsernet i Norge som ikke har tariffavtale. Orona hevder selskapet har en gyldig husavtale og at den løper videre, selv etter utløpsdatoen. HMF ønsker å innføre Heisoverenskomsten. 

HMF er en landsomfattende fagforening tilsluttet EL og IT Forbundet.

Vis din støtte på Facebook

Du kan vise din støtte ved å oppdatere ditt profilbilde med dette filteret.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.