Blogginnlegg: Kampen for tariffavtale i Traftec AS

Publisert: 09.07.18

– innholdet kan være utdatert

– At Agder Energi nå er kjent med at de har solgt sitt entreprenørselskap til et konsern som ikke ønsker tariffavtale for Traftec må føles flaut og ubekvemt, skriver Steinar Rasmussen, styreleder i LO i Østre Agder, i et blogginnlegg på Frifagbevegelse.

EL og IT Forbundet kjemper en kamp for å få etablert en tariffavtale i selskapet Traftec AS, men selskapets ledelse ønsker ikke dette. Traftec AS er eid med 80 prosent av konsernet Roadworks AS, resten av selskapet er eid av selskapets ledelse og nøkkelpersonell. Traftec AS driver hovedsakelig innen veg- og tunnelbelysning. Traftec AS har hovedkontor i Froland og Roadworks AS har sitt hovedkontor i Grimstad.

For ansatte vil det være viktig å være tilsluttet en tariffavtale. Dette sikrer dem reguleringer av pensjonsordninger, AFP, ferie, arbeidstid, rettigheter i forhold til klubb/tillitsvalgte (hovedavtalen), overtid, medbestemmelse mm. På den måten skapes det en trygghet og forutsigbarhet i forhold til de ansattes ansettelsesforhold. Det vil også være viktig for selskap å få etablert ryddige forhold som er iht. arbeidslivets etablerte regler. Det skaper grunnlag for et seriøst arbeidsliv!

Den norske modellen er bygget på at partene i arbeidslivet og styresmaktene sammen skal samarbeide til beste for alle parter. Dessverre så har det i mange år pågått en utvikling som er i ferd med å undergrave den norske modellen, noe som er svært uheldig for det norske arbeidsliv og det norske velferdssamfunnet. Den norske modellen er en suksess for å kunne oppnå den optimale samfunnsmodellen, og mange andre land ser til vår modell og ønsker seg den samme. Vi må derfor alle stå sammen om å forsvare denne. Og etablering av tariffavtale med gode og trygge ansettelsesforhold er en svært viktig del av denne modellen.

Det er også viktig at tariffavtaler skaper grunnlag for like konkurranseforhold mellom bedriftene. Med tariffavtaler unngår vi også at de useriøse selskapene får grunnlag for å undergrave etablerte lønns- og arbeidsvilkår i arbeidslivet. For ingen tjent med at useriøse aktører får utvikle seg slik vi har sett trender til de senere årene. Det vil ødelegge den gode samarbeidsmodellen som den norske modellen er bygget på og vi vil få forhold som vil skade en positiv og god utvikling i bransjer.

Det er interessant å vite at Roadworks AS i mai mnd. kjøpte 51 % av aksjene i selskapet Otera Infra AS. Otera Infra er et selskap som tidligere var eid av Agder Energi AS med 100 %. Konserndirektøren i Roadworks AS kom fra tidligere Otera Infra. Det samme gjorde daglig leder for Traftec AS samt en del nøkkelpersonell. Om deres erfaring fra tiden i Agder Energi er noe av grunnlaget for at de ikke ønsker en tariffavtale vites ikke, men det er et interessant spørsmål å stille?

At Agder Energi nå er kjent med at de har solgt sitt entreprenørselskap til et konsern som ikke ønsker tariffavtale for Traftec må føles flaut og ubekvemt. Konsernsjef Tom Nysted (Agder Energi) har stolt stått frem med at Roadworks blir med på en videreutvikling av Otera Infra. Nysted sier videre at Roadworks AS er en offensiv aktør med en sterk kommersiell kultur, og ser frem til det videre samarbeidet. Mon tro om dette også gjelder Roadworks policy om ikke å etablere tariffavtaler for sine selskaper?

Nå vil sikkert Roadworks hevde at dette er en sak som gjelder Traftec AS, men Roadworks eier tross alt Traftec og kan bestemme hva selskapet skal gjøre. For Roadworks AS er vel opptatt av at den norske modellen skal bevares og at ansatte i konsernet skal sikres trygge, gode og forutsigbare ansettelsesforhold?

LO i Østre Agder støtter derfor fullt opp om kravet om tariffavtale for ansatte i selskapet Traftec AS. Vi mener også at Roadworks AS må ta grep ovenfor selskapet Traftec AS, slik at det blir etablert en tariffavtale i selskapet. Det er også å håpe at Agder Energi AS vil støtte oss i dette.

Styret LO i Østre Agder
Steinar Rasmussen – leder

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.