Bevilgning til forprosjekt

Publisert: 23.10.12

– innholdet kan være utdatert

Monumentet er tenkt reist på jernbanetorget. Midlene til forprosjektet skal i hovedsak brukes til en åpen konkurranse for billedhuggere.Det vil bli utlyst en konkurranse om utforming av monumentet. En komité fra fagbevegelsen vil i samarbeid med Norsk billedhoggerforening stå for konkurransen.

Osvald-gruppa utførte et betydelig antall sabotasjeaksjoner i Norge under andre verdenskrig. Medlemmene var hovedsakelig fagorganiserte kvinner og menn. Av de om lag 200 aktive i gruppa ble 35 drept under krigen.

Ønskes på jernbanetorget

Monumentet ønskes plassert på Jernbanetorget ved Oslo Østbanestasjon. Det var her den første store sabotasjeaksjonen i Norge fant sted under andre verdenskrig. 1. februar 1942 ble både Østbanestasjonen og Vestbanestasjonen sprengt som en politisk protest mot nazistenes innsetting av Vidkun Quisling som ministerpresident for det okkuperte Norge.

Oslo Ø symboliserer den aktive motstandskampen, særlig rettet mot nazistenes transportlinjer. Sabotasjeaksjonene og motstandsaktivitetene kunne heller ikke vært gjennomført uten støtte og hjelp fra de ansatte ved jernbanen.

Felix leder komiteen

Følgende er med i komiteen for monumentet over Osvald-gruppa:

    Hans Felix, leder EL og IT-forbundet

    Rolf Jørgensen, leder Norsk Lokmotivmannsforbund

    Janne Sæthre, nestleder Norsk Jernbaneforbund

    Lars Johnsen, 1. nestleder Norsk Transportarbeiderforbund

    Anders Skatkjær, nestleder Fellesforbundet

    Mette Nord, nestleder Fagforbundet

    Øystein Aslaksen, tidligere leder Norsk Lokmotivmannsforbund

    Terje Fjellum, leder Oslo Grafiske Fagforening

    Lars Borgersrud, historiker

    Roy Pedersen, leder LO i Oslo

Relevante artikler

Avvikende åpningstider i mars og april 2022
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.