Avtale opprettet med Norsk Helsenett SF

Publisert: 04.07.18

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet og Norsk Helsenett har komet til enighet i forhandlinger om opprettelse av avtale.

Norsk Helsenett SF leverer og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Virksomheten har ca. 420 ansatte og er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. Virksomheten har også lærlinger.

EL og IT Forbundet har medlemmer i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Avtalen skal ut på uravstemning med frist til forbundet torsdag 12. juli klokka 16:00.

I forhandlingene møtte fra bedriften: Adm.dir. Håkon Grimstad, dir.HR og kommunikasjon Synnøve Farstad og seksjonsleder HR og kommunikasjon Sanna Dyrkorn Granbo.

Fra EL og IT Forbundet møtte forbundssekretærene Reidunn Wahl og Hjørdis Henriksen.

Bildet: Fra venstre: Adm.dir. Håkon Grimstad og seksjonsleder HR og kommunikasjon Sanna Dyrkorn fra Norsk Helsenett og forbundssekretærene Reidunn Wahl og Hjørdis Henriksen.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.