Avtale med BWI

Publisert: 08.06.15

– innholdet kan være utdatert

Den ene avtalen gjelder prosjekter som skal sikre faglige rettigheter ved større idrettsarrangementer. Prosjektene skal løpe til 2018.

Skrekkeksempler i Qatar

Helt konkret er prosjektets mål å organisere migrantarbeidere og at fagbevegelsen i vertslandene fremmer deres rettigheter. Dette skal gjøres gjennom organisering og aktivt integrere migrantene i fagforeningsstrukturene.

Situasjonen i Qatar har gjort dette samarbeidet meget relevant. BWI har en mulighet til å presse multinasjonale selskap som hentes inn for å jobbe i landet.

–  Det er viktig med slikt internasjonalt samarbeid. BWI kan legge press på nasjoner og store multinasjonale selskap på en helt annen måte enn nasjonale fagforeninger. Det er derfor gledelig at vi har fått tilbakemeldinger om at BWI har fremgang i dette arbeidet, sier LO-leder Gerd Kristiansen, som signerte avtalen i forbindelse med ILO-konferansen.

Videreføring i Kambodsja

Det andre prosjektet er en videreføring av et prosjekt om å styrke arbeideres rettigheter i bygningssektoren i Kambodsja. 

– Målet er at fagbevegelsen i bygningssektoren skal bli sterkere for å delta i den sosiale dialog. Dette skal gjøres gjennom å danne flere fagforeninger på arbeidsplassnivå, gjennom flere kvinner i lederposisjoner og ved å framforhandlet flere kollektive avtaler, sier Kristiansen.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.