Arbeidstilsynet sier 1/5 for femte gang

Publisert: 22.03.17

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet har for femte gang fastsatt avspaseringsfaktoren for en beredskapsvakt i energisektoren til 1/5.

Det siste vedtaket gjelder Meløy Energi AS, og ble fattet den 16. mars. Fra før har Arbeidstilsynet fattet tilsvarende vedtak i fire andre bedrifter. Det gjelder Kragerø Energi Holding AS, Midt-Telemark Energi AS, Notodden Energi AS og Valdres Energi AS.

Avspaseringsfaktor 1/5 betyr at beredskapsvaktene grovt sett får én time avspasering for hver femte time på vakt. Lovverket slår fast at dersom deltagelse i vaktordningen skal være obligatorisk, og partene ikke blir enige om avspaseringen, så kan de be Arbeidstilsynet fastsette avspaseringsfaktoren (vedtaket i seg selv gjør ikke vakten obligatorisk).

Beredskapsvakten i energisektoren er en av samfunnets skarpeste og mest kritiske, og er avgjørende for trygg strømberedskap. Vaktene varer stort sett i syv døgn i strekk. De blir tøffere og tøffere med mer ekstrem vær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. Likevel har arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og flere av dens medlemsbedrifter krevd en svekkelse av avspaseringsordningen. EL og IT Forbundet er uenig i dette fordi vaktbelastningen ikke har blitt mindre, og har nå fått støtte fra Arbeidstilsynet for femte gang.

Meløy Energi kan fortsatt anke vedtaket. Tidligere anker har blitt behandlet, uten at det har endret vedtakene.

Les vedtaket fra Arbeidstilsynet.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.