Vi vant fram med kravet om tariffavtale hos Sysco på Stord

Av: Informasjonsavdelingen
28.09.2017

EL og IT Forbundets medlemmer hos Syscos avdeling på Stord fremmet før sommeren krav om tariffavtale. Bakgrunnen var blant annet at de ni medlemmene ønsket Privat avtalefestet pensjon (AFP), som er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor.

Tariffavtaler virker konfliktforebyggende og skaper tillit mellom ledelse og ansatte. De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Men Sysco på Stord sa nei.

EL og IT Forbundet opprettholdt kravet og varslet streik. Bedriften truet med å frata de ansatte opparbeidede goder. Riksmekleren invitert til meklingsmøte torsdag 28. september, hvor partene diskuterte løsninger på konflikten. Det endte med enighet om tariffavtale, hvor alle tidligere goder videreføres, i tillegg til at EL og IT-medlemmene får AFP.

- Det ble en veldig god løsning. Jeg er stolt over vår klubbleder Christer Trasti, som har stått rakrygget i konflikten og hatt mot til å kjempe helt inn for våre medlemmer, sier Arvid Erga, EL og IT Forbundets distriktsleder i Rogaland.

SYSCO AS er et norsk IT-selskap som er spesialisert innen energi og databaser, og som blant annet tilbyr programvareutvikling og drift og forvaltning av IT-systemer.

Del: