Stort ja-flertall på Energioverenskomsten

Over 80 prosent stemte JA.

Forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge ble avsluttet med enighet 24. mai. I uravstemming har medlemmene gitt sin tilslutning til forhandlingsresultatet. 82,5 prosent av de som stemte svarte JA, mens 13,5 prosent svarte NEI. Det ble også avgitt 4,1 prosent blanke stemmer.

Det var 5649 medlemmer som var berettiget til å stemme. Deltakelsen endte på 47,7 prosent. Da under 2/3 av de stemmeberettigede deltok, måtte oppgjøret endelig godkjennes av LO 18. juni.