Enighet på Energioverenskomsten

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.

På kvelden fredag 24. mai ble partene enige i hovedoppgjøret 2024. Da hadde forhandlingene foregått i tre dager.

Forhandlingsleder Fred Løvli i EL og IT er godt fornøyd med resultatet.

– Alle som er omfattet av overenskomsten vil få et generelt tillegg på 7 kroner i timen eller 13650 kroner på årslønnen, dette er i tråd med resultatet fra frontfaget og vil sammen med lokale forhandlinger kunne gi en bra lønnsøkning for alle medlemmene i denne bransjen, sier Løvli.

Nøkkeltall og andre gjennomslag

Enigheten innebærer blant annet:

EL og IT Forbundet har også fått gjennomslag for klargjøring av bestemmelsene for avspasering etter overtid på natt.

Enighetsprotokoll fra forhandlingene.

EL og IT Forbundet har omlag 5700 medlemmer som går på Energioverenskomsten. I hovedsak er dette medlemmer som arbeider i kraftproduksjon og kraftdistribusjon/nett.