Statkraft vokser i Brasil

15.07.2015

Den andre eieren av selskapet med eierandel på 18,69 prosent, er FUNCEF, pensjonsfondet til den brasilianske banken Caixa.

Det nye selskapet får navnet Statkraft Energias Renováveis SA og opprettholder hovedkontor i Florianópolis, i delstaten Santa Catarina, Brasil.

Nå har Statkraft eierandeler i ti vannkraftverk, to vindparker og i flere småskala vannverk. I tillegg driver Statkraft sitt heleide datterselskap Enex, som drifter og vedlikeholder mer enn 90 kraftverk i Brasil.

Del: