Rikslønnsnemnda behandler Spekter område 10

04.11.2019

Tirsdag 5. november starter Rikslønnsnemnda behandlingen av mellomoppgjøret mellom Spekter og LO Stat med Fagforbundet, FO, Credo og EL og IT Forbundet for helseforetak med sykehusdrift.

Det ble brudd og streik i årets oppgjørs og regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

Streiken ble avsluttet 23. juni.

LO Stat mener Arbeids- og sosialdepartementets inngrep i streiken var i strid med Grunnlovens § 101, menneskerettighetsloven § 3 jf. den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon artikkel 11 og ILO-konvensjon nummer 87.

Prosessfullmektige for arbeidstakersiden er LO-advokatene Imran Haider og Lornts Nagelhus. 

Del: