Område 13 i Spekter ferdig forhandlet

13.12.2019

Partene er enige om å gi de samme økonomiske tilleggene i område 13 Sykehus med driftsavtale som Rikslønnsnemndas kjennelse for område 10.

Dette gir følgende økonomiske tillegg:

Medlemmer i stillingsgruppe 1, 2 og 3 gis et generelt tillegg på 7 000 kroner.
Medlemmer i stillingsgruppe 4 og 5 og medlemmer i unormerte stillinger gis et generelt tillegg på 2,1 prosent.

Medlemmer i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 prosent (samlet 2,6 prosent).

Medlemmer i lederstilling med økonomi-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 prosent (samlet 2,6 proent)

De generelle tilleggene gis med virkning fra 1. august 2019. Minstelønnssatsene endres også fra samme dato.

- Med dette resultatet er tariffoppgjøret 2019 i Spekterområdet ferdig gjennomført, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Del: