Medlemmene godkjenner meklingsresultatet for IKT-overenskomsten

- innholdet kan være utdatert

Nesten av 9 av 10 stemte ja i uravstemningen.

Etter mekling ble det i forrige uke enighet om IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia. Nå er resultatet av uravstemningen klart og det viser et solid flertall for å godkjenne meklingsresultatet.

64 prosent av medlemmene avgav stemme, og 87 prosent av disse stemte ja. 10 prosent stemte nei.

– Jeg er glad for at deltakelsen er så pass høy, jeg kan ikke huske å ha opplevd en så høy deltakelse på denne overenskomsten, sier forbundssekretær Torbjørn Sundal, som ledet EL og ITs forhandlingsutvalg.

– Det er også gledelig et betydelig antall av avgitte stemmer er ja-stemmer. Det viser at det var riktig å varsle plassoppsigelse og be Riksmekleren om hjelp til å komme fram til en løsning, sier Sundal