Lønnsoppgjøret i område 9 nærmer seg avslutning

12.09.2019

Det er oppnådd enighet i den siste bedriften i Spekter område 9 Øvrige. Dette innebærer at alle forhandlingsprosesser er avsluttet i område 9 og at området kan lukkes.

LO Stats forhandlingsutvalg for Spekteroppgjøret skal nå behandle og godkjenne forhandlingsresultatene.

LO Stat har svarfrist onsdag 18. september.

EL og IT Forbundet har avtaler i følgende bedrifter i område 9; Broadnet AS, Hålogaland Kraft AS og Relacom AS (særordning var avtalt for Relacom ved årets oppgjør). EL og IT Forbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg for Spekteroppgjøret er forbundssekretær Reidunn Wahl.

Del: