Løft for de med lavest lønn

Streiken ble avsluttet torsdag kveld, etter at LO og NHO kom til enighet. – Dette har vi fått til takket være våre medlemmer og tillitsvalgtes innsats, sier EL og IT Forbundets leder.

– Gjennom denne streiken har vi bidratt til å løfte de med lavest lønn i Norge, fått forpliktet partene til å se på problemene med lavlønnsmodellen, og vist at arbeiderbevegelsen står solidarisk sammen i kampen mot ulikhetene, sier Geir Ove Kulseth, forbundsleder for EL og IT Forbundet.
Tidligere i uken brøt meklingen mellom LO og NHO sammen, og dermed utløste det historiens første streik i et mellomoppgjør. Det skulle derimot kun ta fire dager før NHO kom på bedre tanker, og valgte å nærme seg LO.
Resultatet ble et historisk høyt sentralt generelt kronetillegg på 7,50 kr/t til alle, med et lavlønnstillegg på 3 kr/t, eller 4 kr/t for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett. På overenskomster uten lokal forhandlingsrett, og lavere lønn enn industriarbeideren, blir det gitt et ytterligere tillegg på 1 kr/t.
Les mer: Fakta om oppgjøret (lo.no)
– I prosessen har vi også fått belyst problematikken med lokale forhandlinger, og etablert ett godt utgangspunkt for å gjøre noe med det. Dette var kun mulig fordi vi hadde medlemmer og tillitsvalgte som gjorde en imponerende innsats, viste stor kampvilje og enorm pågangsmot, forklarer Kulseth.
Resultatet gjelder følgende avtaler i EL og IT Forbundet: