LO og Virke enige om ny hovedavtale

Av: Informasjonsavdelingen
12.01.2018

Forhandlingene på ny hovedavtale mellom LO og Virke ble ferdig i dag.

Hovedavtalen inngår som del 1 av alle overenskomster mellom LO og Virke. Avtalen er i hovedtrekk videreført, men med mindre justeringer, blant annet i tråd med endringene i Hovedavtalen med NHO.

For førte gang er også bærekraftig utvikling vektlagt i Hovedavtalen som ett av samarbeidsområdene lokalt på den enkelte bedrift.

Protokoll fra forhandlingene.

Protokollen skal godkjennes av LO-sekretariatet, med forbehold om representantskapets godkjenn av revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO.

Forbundets representant i forhandlingene var forbundssekretær Reidunn Wahl.

Del: