Kandidaten: Thomas Liaøy

05.08.2019

Elektriker. Stiller til valg for Ap i Bømlo kommune.

Hva er dine hjertesaker?

- Det er å jobbe for et levedyktig samfunn for eldre og de aller svakeste. Jobbe for at kommunen iverksetter tiltak mot sosial dumping.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

- Som elektriker ser jeg ofte hvor kynisk bemanningsbransjen behandler folk. Er det noe som trigger meg, så er det urettferdighet og utnyttelse av folk.

Hva gjør du når du skal slappe av?

- Da slapper jeg av med en god serie eller film.

Del: