Kandidaten: Roger Nese

22.08.2019

Elektriker. Stiller til valg for Ap i Osterøy kommune. 

Hva er hjertesakene dine?
- Det er et trygt og godt arbeidsliv med faste stillinger og at kommunen iverksetter tiltak mot sosial dumping. 

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?​
- Som elektriker og tillitsvalgte i mange år,  er jeg opptatt av rettferdighet og faste stillinger. Og at kommunen skal levere gode tjenester og velferdsordninger. 

Hva gjør du når du skal slappe av?
- Jeg liker å slappe av med ein god film eller serie. 

Del: