Kandidaten: Kristian Pedersen

11.07.2019

Elektriker. Stiller til valg for Rødt i Stord kommune.

Hva er dine hjertesaker?

Mine hjartesaker er offentleg eigarskap og styring. Næringspolitikk/industripolitikk og sysselsetting.Jeg er også oppteken av viltforvaltning og allemannsretten.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

Min yrkesbakgrunn har påverka mitt politiske engasjement. Gjennom mitt yrkesliv har eg sett resultat avpolitiske beslutningar som får negative konsekvensar for arbeidsfolk.

Hva gjør du når du skal slappe av?

Når eg skal slappa av finn eg på aktivitetar som er andre enn dei kvardagslege. Det kan vera ein tur på sjøen i båt eller ein tur til fjells eller skogs for å jakte hjort.

Del: