Kandidaten: Kristian Pedersen

11.07.2019

Elektriker. Stiller til valg for Rødt i Stord kommune.

Hva er dine hjertesaker?

- Mine hjartesaker er offentleg eigarskap og styring. Næringspolitikk/industripolitikk og sysselsetting.Jeg er også oppteken av viltforvaltning og allemannsretten.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

- Min yrkesbakgrunn har påverka mitt politiske engasjement. Gjennom mitt yrkesliv har eg sett resultat avpolitiske beslutningar som får negative konsekvensar for arbeidsfolk.

Hva gjør du når du skal slappe av?

- Når eg skal slappa av finn eg på aktivitetar som er andre enn dei kvardagslege. Det kan vera ein tur på sjøen i båt eller ein tur til fjells eller skogs for å jakte hjort.

Del: