Kandidaten: Gunn Sande

09.08.2019

Energimontør. Stiller til valg for Sp i Stad kommune (dagens Eid/Selje) og Vestland fylke.

Hva er dine hjertesaker?

Tjenester skal være nære folk, bygge Stad skipstunnel, fiber til alle og 100 prosentstillinger.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?

Mitt politiske engasjement har mest bakgrunn i at eg er engasjert i lokalmiljøet og ikkje så mykje mitt yrkesval. Dog ser eg gjerne meir praktiske løysingar på utfordrande saker i politikken som kanskje kan tilskrivast yrkesbakgrunnen.

Hva gjør du når du skal slappe av?

Slappe av - kva er det?
I tillegg til jobben som energimontør, driv eg gardsbruk med sau og kystgeit. Brukar tid på trening av gjetarhund og rosemalar litt innimellom. Ellers går det mykje fritid til å lese seg opp på politiske saker då mitt verste mareritt er å møte uforberedt på eit møte.

Del: