Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Publisert: 06.01.21
(Endret: 23.05.22)

EL og IT forbundet har 3 avtaler i Spekter område 11 – det er avtalene for Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett, Helse Vest IKT og Sykehuspartner.

I uravstemningen ble det et klart JA til de fremforhandlede resultatene – både blant EL og IT Forbundets medlemmer og for LO-forbundene samlet (85,2% JA av de avgitte stemmene fra LO-forbundene).

 

Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett:

Deltakerprosent i EL og IT: 60%

Andel JA av avgitte stemmer fra EL og IT Forbundet: 100%

 

Helse Vest IKT:

Deltakerprosent i EL og IT: 80%

Andel JA av avgitte stemmer fra EL og IT Forbundet: 100%

 

Sykehuspartner:

Deltakerprosent i EL og IT: 65,45%
Andel JA av avgitte stemmer fra EL og IT Forbundet: 79,17%

 

Når det gjelder avtalen for Helse Nord IKT så var denne plassert utenfor områdeinndelingen i år. Også her ble det et klart JA både blant EL og IT sine medlemmer (85,71%) og for LO-forbundene samlet (88,9%). Deltakerprosent i EL og IT: 46,67%.

 

Den samlede deltakelsen fra LO-forbundene var lav både i område 11 og i Helse Nord IKT og LO har godkjent resultatet.

LO Stat har meddelt Spekter at resultatet er godkjent og at det kan iverksettes.

– Med dette er alle våre reforhandlinger i Spekterområdet avsluttet og det gjenstår kun noen nyopprettelser, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Relevante artikler

Et historisk høyt kronetillegg ble resultatet etter årets lønnsforhandling i Energiavtale 1.
– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
LO kommune krever økt lønn for hele laget av kommuneansatte, samtidig som de med lav lønn må få et ekstra løft. – Vi må godt over rammen fra privat sektor i KS-oppgjøret, sier LO Kommunes leder.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.