Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

06.01.2021

EL og IT forbundet har 3 avtaler i Spekter område 11 – det er avtalene for Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett, Helse Vest IKT og Sykehuspartner.

I uravstemningen ble det et klart JA til de fremforhandlede resultatene – både blant EL og IT Forbundets medlemmer og for LO-forbundene samlet (85,2% JA av de avgitte stemmene fra LO-forbundene).

 

Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett:

Deltakerprosent i EL og IT: 60%

Andel JA av avgitte stemmer fra EL og IT Forbundet: 100%

 

Helse Vest IKT:

Deltakerprosent i EL og IT: 80%

Andel JA av avgitte stemmer fra EL og IT Forbundet: 100%

 

Sykehuspartner:

Deltakerprosent i EL og IT: 65,45%
Andel JA av avgitte stemmer fra EL og IT Forbundet: 79,17%

 

Når det gjelder avtalen for Helse Nord IKT så var denne plassert utenfor områdeinndelingen i år. Også her ble det et klart JA både blant EL og IT sine medlemmer (85,71%) og for LO-forbundene samlet (88,9%). Deltakerprosent i EL og IT: 46,67%.

 

Den samlede deltakelsen fra LO-forbundene var lav både i område 11 og i Helse Nord IKT og LO har godkjent resultatet.

LO Stat har meddelt Spekter at resultatet er godkjent og at det kan iverksettes.

- Med dette er alle våre reforhandlinger i Spekterområdet avsluttet og det gjenstår kun noen nyopprettelser, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Del: