Intervju med tillitsvalgt – Trine

07.01.2020

Trine Hardy er Change Manager og hovedtillitsvalgt i Telia Norge.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?

- Jeg blir stadig kjent med nye fantastiske mennesker, både medlemmer og andre tillitsvalgte. Også lærer jeg noe nytt hele tiden.

Hva er den største utfordringen for ditt arbeid som tillitsvalgt?

- Det er ikke alltid bedriften er like flink til å huske at endringer skal drøftes. Det gir grobunn for rykter og dårlig arbeidsmiljø. Etter at Telia kjøpte oss (Get) opp er vi blitt så mange og dessuten er vi spredt rundt om på mange lokaler rundt om i landet. Det er vanskelig å få med seg alt som skjer som berører medlemmene/de ansatte. Det er vanskelig å ivareta alle sammen.

Hvorfor bør man være med i en fagforening?

- Skulle du være så uheldig at du opplever at arbeidsgiver bøller med deg er det fint å ha noen som står skulder mot skulder med deg. Sammen er vi sterke!  

Trine Hardy sammen med Jan Olav Andersen, forbundsleder. Anledningen var et intervju med Dagsavisen om pensjon fra første krone.

Del: