Intervju med tillitsvalgt – Christoffer

- innholdet kan være utdatert

Christoffer Knutsen er klubbleder og tillitsvalgt i EL og IT Klubben Bartec Technor. Han har fagbrev som tavlemontør, men jobber i dag som prosjektingeniør.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
– Du får større innsikt og oversikt, både på egen arbeidsplass og i fagforbundet.
Hva er den største utfordringen for ditt arbeid som tillitsvalgt?
– Som tillitsvalgt i en liten bedrift er balansen ved dobbeltrollen som vanlig arbeidstaker og tillitsvalgt ofte den største utfordringen.
Hvorfor bør man være med i en fagforening?
– Du får ett enormt støtteapparat i ryggen.


2019 er de tillitsvalgtes år


Uttalelse om tillitsvalgtåret vedtatt av landsmøte 2019.
Norge har ett av verdens beste arbeidsliv. Det har ikke kommet av seg selv, men blant annet som følge av høy organisasjonsgrad og gode vilkår for tillitsvalgtsarbeid ute på arbeidsplassene. For at Norge fortsatt skal ha et godt arbeidsliv for alle, er våre tillitsvalgte og deres vilkår en helt avgjørende forutsetning.
Dyktige tillitsvalgte og verneombud er vår største medlemsfordel og drivkraft for vekst og styrke.
2019 er tillitsvalgtsåret. Vi ønsker å oppnå tre ting med det;

  1. De tillitsvalgtes vilkår for å utføre vervet styrkes
  2. De skal få anerkjennelse for jobben som gjøres
  3. Betydningen av funksjonen skal synliggjøres.


Les hele uttalelsen