Hovedoppgjøret 2022 er i mål

Det har vært tariffoppgjør i et tjuetalls hovedområder, samt i en rekke bedriftsavtaler i Spekter.
Over 50 tillitsvalgte har vært i sving som medlemmer i forhandlingsutvalg. Vi måtte innom mekling i seks av oppgjørene, men unngikk konflikter.

Nå forbereder forhandlingsavdelingen seg på evaluering av oppgjørene, og vil etter hvert begynne å tenke på neste oppgjør.

Fra forhandlingsavdelingen sin side vil vi gjerne takke tillitsvalgte og medlemmer for alle innspill og engasjement som har fulgt oss helt siden tariffkonferansene i oktober/november 2021.

Vel blåst!