Gjeldende satser for konfliktstøtte

Dette er satsene for konfliktstøtte. Vedtatt av forbundsstyret 12. mars 2024

Satser for konfliktstønad
Konfliktstønad for 2024 settes til kroner 1.380, – per dag/kroner 6.900, – per uke inkludert barnetillegg. Stønad vil være den samme ved punktstreik, full streik og sympatistreik. Varer konflikten utover 14 dager skal forbundsstyret vurdere å fastsette en høyere konfliktstønad gjeldene fra dag 15. Medlemmer uttatt i streik utbetales et stønadsbeløp per dag på maks kr 1.380, – (mandag-fredag), men ingen skal kunne heve konfliktstønad større enn sin netto arbeidsinntekt.

Ved avtaleopprettelse
Ved streik for avtaleopprettelse (krav om opprettelse av tariffavtale) utbetales et stønadsbeløp på kroner 1.380, – per dag/kroner 6.900, – per uke. Samme stønad utbetales også ved sympatistreik for opprettelse av tariffavtale.

Ekstrakontingent
For ekstrakontingent ved konflikt vises det til vedtektenes §1-17 (9. 10. og 11.) Medlemmer som blir permittert på grunn av konflikt og som ikke innvilges dagpenger, får utbetalt konfliktstønad.