Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Publisert: 01.03.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har levert svar til NVEs høring og her er forbundets sentrale kommentarer.

Ny teknologi og elektrifisering fører til mer bruk av strøm og ikke minst økt effektnivå. Det er et sterkt behov for oppgradering av strømnettet, som er både omfattende og dyrt, men samtidig viktig klimamessig og for forsyningssikkerheten.
EL og IT Forbundet er positiv til tiltak som reduserer toppbelastningen i nettet og at det igjen kan føre til redusert behov for investeringer. Det gir billigere nettleie for husholdningene.
EL og IT Forbundet mener prissignaler, som omlegging av tariffer (prisnivåer), er et viktig og målrettet tiltak for et mer effektivt og tilpasset forbruksmønster. Samtidig er det viktig at en slik modell er treffsikker og oppfattes som rimelig blant husholdningene. Det er viktig at modellen er treffsikker og fører til at forbrukerne i større grad bruker strøm når nettet har ledig kapasitet.
Forbundet fraråder å innføre den foreslåtte modellen, abonnert effekt, da den ikke vurderes å være den mest målretta og beste modellen for å oppnå redusert topplast. Et abonnement som beskrevet er lite kundevennlig og det blir vanskelig for kunden å finne det riktige abonnementet som passer husholdningen.
EL og IT Forbundet ber NVE om å lage forslag til forskriftstekst som baserer seg på en modell som i større grad ivaretar de målene som er satt for å endre tariff og samtidig virker forståelig og rimelig for forbrukerne. Det er flere av de omtalte modellene i høringsteksten som har elementer som samlet bidrar til å redusere toppbelastning av nettet, flytter energibruken til andre tidspunkt og hvor både kundevennlighet og generell energieffektivisering blir tatt hensyn til.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.