Forhandlinger startet på Energioverenskomsten

Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.

På forhånd har partene utvekslet krav til årets oppgjør. Siden det er et hovedoppgjør forhandles det om både økonomi og tekstendringer i overenskomsten.

– Våre krav gjenspeiler prioriteringene som medlemmene har gjort gjennom tariffkonferansene, sier forbundssekretær Fred Løvli som leder EL og ITs forhandlingsutvalg.

–  Dette dreier seg blant annet om sterkere lønnsutvikling, heving av minstelønnssatsene og betingelser for reiseoppdrag og hjemmevakter, sier han.

EL og IT Forbundet har omlag 5700 medlemmer som går på Energioverenskomsten. I hovedsak er dette medlemmer som arbeider i kraftproduksjon og kraftdistribusjon/nett.

Forhandlingsfristen er  kl 23:59 torsdag 23.mai.