Enighet på Energiavtalen med Samfunnsbedriftene

Onsdag 29. mai ble partene enige i hovedoppgjøret 2024 etter to dagers forhandlinger.

Forhandlingsleder Bjørn Fornes i EL og IT er fornøyd med resultatet.

– Alle som er omfattet av overenskomsten vil få et sentralt, generelt tillegg på 7 kroner i timen eller 13650 kroner på årslønnen.
Dette er i tråd med resultatet fra frontfaget. Nå skal det gjennomføres lokale forhandlinger og til sammen vil dette kunne gi en bra lønnsøkning for våre medlemmer, sier Fornes.

Nøkkeltall og andre gjennomslag

Enigheten innebærer blant annet:

EL og IT Forbundet har også fått en tydeligere og bedre bestemmelse for avspasering etter overtid på natt.

Et enstemmig forhandlingsutvalg fra EL og IT Forbundet har sammen med Fagforbundet og Delta anbefalt resultatet. Vi har om lag 850 medlemmer på denne avtalen.

Enighetsprotokoll fra forhandlingene kan leses her. Oppgjøret går nå videre til uravstemning