Enighet i meklingen på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO elektro enige på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

LOK er tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsbetingelsene til de fleste elektrikerne i Norge.

27. og 28. mai pågikk mekling mellom EL og IT Forbundet og NHO elektro (tidligere Nelfo). Mer enn fem timer på overtid kom partene til enighet.

– Vi har kommet fram til et resultat som vi anbefaler for medlemmene våre. Vi har fått gjennomslag på viktige krav for medlemmene våre.  Gjennom et godt generelt lønnstillegg legger vi til rette for økt kjøpekraft. Resultatet vil gi en vesentlig bedre regulering av lønningene i mellomoppgjør enn dagens ordning, sier forhandlingsleder og leder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth.

Hovedresultater:

Meklingsresultatet anbefales av flertall i forhandlingsutvalget – mot to stemmer, og blir nå sendt til uravstemning blant medlemmene på tariffavtalen. EL og IT Forbundet har omlag 15.000 medlemmer på LOK.

Meklingsprotokollen kan leses på Riksmeklerens nettsider.

Vurderingen til mindretallet i forhandlingsutvalget:

«Vår vurdering er at helheten i meklingsresultatet ikke i stor nok grad innfrir våre medlemmers forventninger, til å veie opp for at flere sentrale krav, samt enkelt momenter i viktige krav ikke ble oppfylt i årets tariffoppgjør. 

Vi forventet også en reell forståelse for krav som ikke er av nevneverdig kostnad for arbeidsgiverne, men som betyr mye når det gjelder eksempelvis likebehandling i lokale partsforhold, rekruttering av kvinner og seriøsitet i bransjen.»

Mindretallet bestod av Knut-Richard Slettebø og Emil Haugen.