Enighet for Sykehuspartner

- innholdet kan være utdatert

I fase 3 forhandlinger ble det mandag 14. desember oppnådd enighet på avtalen for Sykehuspartner. Det gis et generelt tillegg på kr. 4 500,- fra 1. mai 2020. Minstelønnssatsene er økt med mellom kr 13 000,- og 15 000,-.

Det er lagt til ny tekst i overenskomst og protokoll om kompetanse. Sykehuspartner skal invitere de lokale tillitsvalgte til et samarbeid for å møte virksomhetens fremtidige behov, herunder hvordan de forskjellige ansattegruppenes kompetansebehov skal dekkes og dokumenteres.

I protokollen er det i tillegg omtalt drøftinger om gangtid. Arbeidsgiver vil utrede en frivillig ordning med oppmøte noe før arbeidstidens begynnelse, og her tilhørende avspaseringsordning. De lokale tillitsvalgte vil bli invitert til å drøfte dette.

Forhandlingsresultatet skal ut på uravstemning med frist 4. januar kl 12.00.

– Det var god framdrift i forhandlingene og det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler medlemmene å stemme JA, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Det var klubbleder Jens Chr. Schou Knutsen og kasserer Bjørnar Aasheim som deltok fra klubben i Sykehuspartner. Forhandlingene ble ledet av nestleder i LO Stat, Lise Olsen.

EL og IT Forbundet har medlemmer i distrikt Agder, Vestfold/Telemark, Oslo/Akershus, Østfold og Hedmark/Oppland.