Enighet for Sykehuspartner

Publisert: 14.12.20
(Endret: 23.05.22)

I fase 3 forhandlinger ble det mandag 14. desember oppnådd enighet på avtalen for Sykehuspartner. Det gis et generelt tillegg på kr. 4 500,- fra 1. mai 2020. Minstelønnssatsene er økt med mellom kr 13 000,- og 15 000,-.

Det er lagt til ny tekst i overenskomst og protokoll om kompetanse. Sykehuspartner skal invitere de lokale tillitsvalgte til et samarbeid for å møte virksomhetens fremtidige behov, herunder hvordan de forskjellige ansattegruppenes kompetansebehov skal dekkes og dokumenteres.

I protokollen er det i tillegg omtalt drøftinger om gangtid. Arbeidsgiver vil utrede en frivillig ordning med oppmøte noe før arbeidstidens begynnelse, og her tilhørende avspaseringsordning. De lokale tillitsvalgte vil bli invitert til å drøfte dette.

Forhandlingsresultatet skal ut på uravstemning med frist 4. januar kl 12.00.

– Det var god framdrift i forhandlingene og det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler medlemmene å stemme JA, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Det var klubbleder Jens Chr. Schou Knutsen og kasserer Bjørnar Aasheim som deltok fra klubben i Sykehuspartner. Forhandlingene ble ledet av nestleder i LO Stat, Lise Olsen.

EL og IT Forbundet har medlemmer i distrikt Agder, Vestfold/Telemark, Oslo/Akershus, Østfold og Hedmark/Oppland.

Relevante artikler

Et historisk høyt kronetillegg ble resultatet etter årets lønnsforhandling i Energiavtale 1.
– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
LO kommune krever økt lønn for hele laget av kommuneansatte, samtidig som de med lav lønn må få et ekstra løft. – Vi må godt over rammen fra privat sektor i KS-oppgjøret, sier LO Kommunes leder.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.