Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

18.12.2020

Den 17. desember ble det oppnådd enighet om opprettelse og innhold i en B-del avtale i forhandlinger mellom EL og IT Forbundet og Akershus universitetssykehus HF. Forhandlingsresultatet innebærer at fagarbeider med dokumentert tilleggskompetanse innen elektro og IKT som er relevant for stillingen og forsvarlig drift av elektriske anlegg innenfor sykehusområdet gis et tillegg på kr 10 000,- i 100% stilling. Virksomheten er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

- Med denne avtalen er våre medlemmer på Akershus universitetssykehus sikret rett til egne virksomhetsvise lønnsforhandlinger våren 2021, sier forbundssekretær Hjørdis Henriksen.

EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg besto av: Hjørdis Henriksen, Pål Frank Pettersen, Jan Ole Evensen og Svein Olav Brurud.

Delegasjonen fra virksomheten var: Janne Gamst Andersen, Tommy Roberg og Åsulv Solstad.

Forhandlingsresultatet skal ut på uravstemning.

Forsidefoto: Atluxity/wikipedia - under CC-lisens

Del: