EL og IT går inn for et forbundsvist oppgjør i 2020

05.12.2019

Landsstyret i EL og IT har vedtatt forbundets viktigste krav i tarifforhandlingene til våren.

Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at krav og tilbud omfatter hele tariffavtalen, og ikke bare lønn. 

Landsstyret krever blant annet:

  • Fortsatt kamp mot sosial dumping og for faste hele stillinger. Det samme gjelder et forbud mot bemanningsbransjen, da regulering av bransjen ikke fungerer.
  • Styrking av ansattes og tillitsvalgtes rettigheter når det gjelder misbruk av kontroll og overvåking.
  • Kompetanseheving skal skje på arbeidsgivers bekostning i arbeidstida.
  • Forbedring av reisebestemmelser i tariffavtaler
  • Partene i arbeidslivet har mye ugjort for å sikre reell likestilling. Det gjelder også at det legges bedre til rette for gode brakkeforhold, garderober og spise- og skifteforhold

Les hele uttalelsen her.

Forhandlingsutvalgene

Landsstyrets prioriterte krav bygger på vedtak fra EL og IT Forbundets tre landstariffkonferanser, som ble avholdt høsten 2019. Konferansene utformet krav innen sine områder. De valgte også representanter til EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg for de ulike områdene. Her kan du lese mer om tariffprosessen i forbundet.

 
 
 
Bjørn Fornes, leder av forhandlingsavdelingen på forbundskontoret, la fram forslaget til tariffpolitiskuttalelse for landstyret.

Del: