– Byggebransjen sakker etter

Publisert: 18.02.22
Teknisk beregningsutvalg (TBU) presenterte i dag grunnlaget for lønnsoppgjøret 2022.
Geir Axelsen som står bak et bord.
Geir Axelsen, TBU-leder, sin rapport-presentasjon i 2021.
Foto: Lotte Brudevoll / Arbeids- og inkluderingsdepartementet (ASD)

TBU gjør beregninger av hvordan blant annet lønnen til ulike grupper og prisene har utviklet seg fra 2020 – 2021. Disse tallene utgjør grunnlaget for hovedoppgjøret som skal gjennomføres denne våren. I TBUs rapport er lønnsveksten til ansatte i bygg og anleggsvirksomhet anslått til 2,5 prosent. I denne kategorien finner vi mange av EL og ITs medlemmer.

– Tallene tyder på at mange av våre medlemmer i byggebransjen sakker etter. De kan ha hatt en svakere lønnsvekst enn industrien som helhet. En vekst på 2,5 prosent er også lavere enn frontfagsramma på 2,7 prosent og uttrykk for en reallønnsnedgang, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Les hele rapporten: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022 – foreløpig rapport.

Her noen av nøkkeltallene fra TBUs foreløpige rapport:

Lønnsutvikling 2021- 2021

Samlet: + 3,4 prosent

Privat sektor:

Ansatte i industrien (NHO-området): + 3 prosent

Ansatte i varehandelen (Virke-bedrifter): + 4,75 prosent

Ansatte i finanstjenester: + 4 prosent

Offentlig sektor:

Ansatte i Helseforetakene: + 3,5 prosent

Ansatte i staten: + 2,8 prosent

Ansatte i kommunene: + 2,7 prosent

Forskjellene må rettes opp

TBUs rapport viser en sterkere lønnsvekst i privat sektor enn i store deler av offentlig sektor.

– Det viser seg, nok en gang, at ansatte i store deler av offentlig sektor blir hengende etter privat sektor i lønnsutviklingen. Dersom vi ikke klarer å rette opp i dette er jeg redd frontfagsmodellen presses ytterligere, sier Andersen.

Forventer høyere prisvekst

Prisvekst fra 2021 – 2022 (kpi) er anslått til 2,6 prosent, men TBU skriver at det er stor usikkerhet knyttet til bl.a utvikling i kronekurs og energipriser i 2022. TBU vil legge fram nytt anslag om prisvekst 10. mars).

– Jeg forventer at tallene for prisvekst vil være høyere i den endelige rapporten i mars. Det baserer jeg blant annet på strømprisene vi så i fjorårets siste måneder. Denne utviklingen ser også ut til å fortsette inn i 2022.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
Et historisk høyt kronetillegg ble resultatet etter årets lønnsforhandling i Energiavtale 1.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.