Ber Helse Bergen bruke fornuft

Publisert: 13.07.15
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Kronikken til Helse Bergen den 10. juli er et forsøk på å fraskrive seg ansvar og å rettferdiggjøre sine valg. I framstillingen kommer direktørene Askjell Utaaker, divisjonsdirektør, Drift/Teknisk divisjon og Trond Søreide, Personal- og organisasjonsdirektør, i skade for å fremstille fakta på feil måte, samt gjøre en «prinsipiell» betraktning som fører helt galt av sted, skriver forbundssekretær Jan Henrik Larsen i EL & IT Forbundet i dagens kronikk.

– De fremsetter en prinsipiell påstand om at useriøse aktører ikke må kunne velte kostnadene over på utbyggeren fordi dette vil øke faren for at det blir flere useriøse aktører. 

Larsen viser videre til at erfaringer fra allmenngjøring av tariffavtaler ansvarliggjør byggherrer og de entreprenørene som leies inn. Useriøse aktører blir stadig oftere avdekket og dermed også risikoen for sosial dumping.

– Derfor er det svært viktig at også det offentlige gjennom lovverket får et solidaransvar når de velger å løpe etter lavest anbud og ikke gjør grundige nok undersøkelser før de tildeler bedrifter et oppdrag. Dette bør være hovedlærdommen av Enemona-saken, skriver Larsen.

Les hele kronikken.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.