Høringssvar – endringer i energiloven § 4-2

Våre merknader: Olje- og energidepartementet foreslår å endre §4-2 i energiloven slik at framtidige konsesjoner til utenlandsforbindelser kun kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak der den systemansvarlige har bestemmende innflytelse. I praksis betyr dette at regelverket vil bli likt som det var før 2. desember 2016, da konsesjonsbegrensningen ble opphevet av Stortinget. For […]