Leserinnlegg: Norge trenger grønne tiltakspakker.

Regjeringens Klimakur som hadde høringsfrist 30. april, viser at elektrifisering av samfunnet er det viktigste klimatiltaket Norge har tilgjengelig. Overgang fra fossile til fornybare energikilder vil ikke bare kutte utslipp, men også bidra til lavere energikostnader for kundene og legge grunnlag for en ny, eksportrettet leverandørindustri som Norge sårt trenger i årene som kommer. Koronakrisen […]

Default Featured Image

Høringssvar – Klimakur 2030

EL og IT Forbundet viser til Klimakur 2030-rapporten som Miljødirektoratet har lagt ut på høring på sine nettsider, og tillater oss med dette å komme med noen betraktninger. Vi er et LO-forbund som organiserer arbeidstakere innen bransjene elektro, energi og IKT. Vi er glade for at man gjennom Klimakur har fått til et bredt samarbeid […]