Default Featured Image

Konsekvensutredning – avvikling av Knarr gasseksportrørledning

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har besvart høringen fra Gassco. Høringssvaret er utarbeidet sammen med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.