Default Featured Image

NOU 2018:6 Varsling, verdier og vern

LO har hatt varslingsutvalgets NOU 2028:6 om varsling, verdier og vern til behandling. EL og IT Forbundet har levert innspill til LOs høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.