februar 9, 2018

EL og IT Forbundet viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 30. november 2017 hvor departementet foreslår to vesentlige endringer i AML § 10-4. tredje ledd.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.