Vil prøve Høyesterettsdom for ESA

ESA skal gjøre en innledende undersøkelse for å se om Norge bryter med EØS-avtalens bestemmelse om fri flyt av arbeidskraft på tvers av landegrensene. Arbeidsdepartementet har fått beskjed om undersøkelsen. Den/de som ønsker undersøkelsen mot EØS-avtalen vil være anonym. Les mer på FriFagbevegelse.

Mange utfordringer i bygg og anlegg

Rapporten er laget i samarbeid med STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) avdeling NOA. Rapporten er et grunnlagsdokument for Arbeidstilsynets satsing mot bygg- og anleggsbransjen i perioden 2014-2016. Noen av utfordringene i bransjen: Les mer på STAMIs nettside. Les artikkel på FriFagbevegelse.

Uttalelse om statsbudsjettet 2014

Fjerning av arveavgift og redusert formuesskatt er en sjenerøs gave til regjeringspartienes støttespillere, og vil bidra til ytterligere opphopning av rikdom hos et lite mindretall. Skattelette svekker også grunnlaget for velferdsstaten. Forlengelse av arbeidsgiverperioden ved permittering setter hele permitteringsinstituttet i fare. I stedet for permittering vil bedriftene gå direkte til oppsigelse og økt bruk av […]