Ja til et rettferdig og inkluderende Norge – bruk stemmeretten

22. juli ble Norge offer for fascistiske terrorhandlinger. Angrepene på regjeringskvartalet og Utøya var også et angrep på verdier fagbevegelsen har kjempet for i hele sin historie. Rettferdighet, likhet og demokrati er ikke selvfølgeligheter, men verdier som må forsvares og utvikles hver eneste dag. Den ekstreme høyresiden har lang tradisjon for å bekjempe slike verdier […]