Ytelses-pensjonens framtid

Publisert: 11.01.13

– innholdet kan være utdatert

Utredningen som er overlevert finansminister Sigurd Johnsen er fase III i Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd. Utredningen inneholder utkast til regler for overgang fra eksisterende ytelsesordninger til det nye pensjonsproduktet Banklovkommisjonen foreslo i NOU 2012:13.

Ny NOU

Utredningen presenteres i Banklovkommisjonens utredning nr. 27 – NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen.

Alle må se på egne ordninger

Reglene skal sikre tidligere rettigheter i ytelsesbaserte tjenestepensjoner, legge nye rammer for fremtidig opptjening i denne typen ordninger samtidig som også maksimalsatsene for hvor mye som kan spares hvert år i innskuddspensjonsordninger økes.

Dermed vil alle bedrifter måtte se på sine pensjonsordninger – uansett hvilket system de har.

Planen er at Stortinget skal behandle de nye reglene til høsten.

LO vil på vanlig måte utarbeide sine endelige standpunkter til forslagene gjennom en høring sammen med sine medlemsforbund.

Les mer på lo.no.

Viktig for alle!

2013 blir et viktig pensjonsår for norske bedrifter og deres arbeidstakere.

Fafo-leder Jon M. Hippe har en forståelig forklaring om forslag og konsekvenser på Arbeidslivet.no.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.