Vil videreføre allmenngjøring for byggplasser i Osloregionen

Publisert: 08.09.10

– innholdet kan være utdatert

Forbundet bemerker i høringssvaret at selve navnet på forskriften “tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen” er en noe upresis tittel/navn på forskriften som nå kun gjelder for elektrofag. Grunnen til at tittelen/navnet på forskriften er slik, bygger på at man i det første allmenngjøringsvedtaket hadde en felles forskrift for både byggfagene og elektrofaget.

Derfor foreslår EL & IT Forbundet at forskriften endrer navn til”Forskift om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene i Osloregionen”.

Les hele høringssvaret som er sendt LO som hovedhøringsinstans.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.