Vil ha private på skinnene

- innholdet kan være utdatert

Høyres Øyvind Halleraker sier til Klassekampen at han ser for seg å få Bjørn Kjos ned fra lufta og opp på skinnene.

Seminar om konkurranseutsetting


Høyre har avholdt et seminar om konkurranseutsetting av jernbane på Stortinget. Der framholdt Norges samferdselsråd til EU, Olav Grimsbo, dereguleringen av flymarkedet som et forbilde for jernbanesektoren.
KrF, Venstre og Frp stiller seg også bak Høyres forslag om å slippe private til for å drive jernbane i Norge.