– Vil ha din historie!

- innholdet kan være utdatert

Historiene som ble fortalt var om midlertidighet, ulovligheter og arbeidstidsordninger som går ut over familieliv og fritid.

Historier fra det norske arbeidslivet er viktig å få fram for å illustrere hvordan det er i dag og hvordan det kan bli med regjeringens forslag til liberalisering av AML.

LO velger ut fortelleringer og legger dem ut på kampanjenettsiden www.mittarbeidsliv.no

Kun fornavn og alder blir publisert, sammen med historien. Hvis du ikke ønsker at vi bruker ditt ekte fornavn, krysser du av for at du vil være helt anonym.

Fortell din historie på mittarbeidsliv.no